T3, 11 / 2018 1:53 chiều | htpt

MÃI TRỌN NIỀM TIN

Thầy men vách đá cheo leo

Để mang con chữ vượt đèo lên Buôn.

Thầy ôm gom tất nỗi buồn.

Cho đàn con trẻ tâm hồn trắng trong.

Nỗi đau chất chứa trong lòng.

Lớp đời phụ bạc, lớp lòng đổi thay.

Không sao lay được lòng Thầy.

Không sao quên được những ngày gian nan.

Dù hoa sớm nở tối tàn.

Lòng ta vẫn mãi ngập tràn tin yêu.

Nhà báo : Trường Giang

 

 

.
Bài viết cùng chuyên mục