T6, 05 / 2019 1:02 chiều | htpt

 Làm công tác giám sát phải bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, có kiến thức về pháp luật, xác định được đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát; có kiến nghị với đơn vị được giám sát, đồng thời phải xuyên suốt giám sát việc thực hiện những kiến nghị đó.

      Ngày 30 tháng 5 năm 2019; tại Hội trường UBND phường Thới An quận 12, Tp.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề - Nâng cao hiệu quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Đến dự có Ông Trần Hữu Nghĩa- Phó Trưởng Ban DC-PL MTTQ Việt Nam Tp.HCM. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBMTTQVN Quận 12. Cùng hơn 80 đại biểu tham gia buổi hội nghị này. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSÐTCCÐ) là chủ thể được thành lập tại phường, xã, đây là hoạt động giám sát của xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nên không mang tính quyền lực nhà nước Được xây dựng trên nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, giám sát các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp được xem như là tiếng nói từ cơ sở, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với các cấp, các ngành, các dự án đầu tư liên quan đến lợi ích cộng đồng tại cơ sở. Trên địa bàn quận 12 thời gian qua, hoạt động của Ban TTND và Ban GSÐTCCÐ có nhiều thành tích nổi bật, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa những sai phạm trong quá trình thi công các công trình, thực thi công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

 

Đường 567 khu phố 7 phường Hiệp Thành, Quận 12, trước và sau khi hoàn thành

Ðiển hình như tuyến đường giao thông 567 khu phố 7, phường Hiệp Thành xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Mặt trận tổ quốc phường Hiệp Thành xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và chỉ đạo Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ kiến nghị UBND phường vận động các nguồn lực xã hội nâng cấp ngay để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại tốt hơn, được sự đồng thuận cao từ UBND phường, các doanh nghiệp và nhân dân tuyến đường đóng góp nâng cấp. Ban GSĐTCCĐ bám theo dõi đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, không thất thoát nguồn vốn, đúng nguyện vọng của nhân dân, đường cơ bản đã hoàn thành trước mùa mưa đến….

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBMTTQVN- Quận 12.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBMTTQVN Quận 12 nêu chỉ đạo bốn việc sau; Một là công tác giám sát của Ban GSÐTCCÐ và Ban TTND chưa đáp ứng vai trò, nhiệm vụ, cầm trừng, thiếu chuyên môn và Ông cho việc này là chủ quan không phải khách quan. Hai là sự quan tâm của các cấp các ngành đối với Ban GSĐTCCĐ và Ban TTND còn hạn chế chưa được quan tâm phối hợp. Ba là vai trò của MTTQ các phường chưa thường xuyên hướng dẫn tổ chức các hoạt động cho Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Bốn là vai trò của Ban GSÐTCCÐ và Ban TTND hoạt động còn e dè ngại va chạm, thiếu quyết đoán. Nếu được thực hiện chặt chẽ theo Hiến pháp đúng quy trình, thì khi MTTQ yêu cầu UBND, các ngành các cấp cung cấp tài liệu giám sát về nội dung nào thì phải được đáp ứng đầy đủ; hồ sơ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn Quận 12, cũng phải gửi cho Ban GSÐTCCÐ, Ban TTND cơ sở để kiểm tra giám sát.

Ông Trần Hữu Nghĩa PTB, DC-PL MTTQVN- Tp.HCM.

Ông Trần Hữu Nghĩa- Phó Trưởng Ban DC-PL MTTQ Việt Nam Tp.HCM cho biết, chúng ta phải làm đúng quy định Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ là do Dân bầu ra chúng ta không giám sát người Dân chúng ta chỉ xây dựng việc giám sát cơ quan, cán bộ, công chức xem có tham ô hối lộ không, có tiếp tay không để công trình đó có sai pham không. Chúng ta không phải là cánh tay nối dài thực hện điều đó. Muốn giám sát có hiệu quả, phải tuyên truyền vận động ngoài việc xây dựng kế hoạch phân công các thành viên, phải làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, sự hỗ trợ của chính quyền, làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể. Người làm công tác Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ phải năng nổ, đặc biệt phải bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, có kiến thức về pháp luật hoặc không có cũng được, chỉ cần xác định được đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát; có kiến nghị với đơn vị được giám sát, đồng thời phải tiếp tục giám sát việc thực hiện những kiến nghị đó. Ban TTND và Ban GSÐTCCÐ phải biết dựa vào dân, động viên người dân cùng phối hợp trong hoạt động giám sát. Thông qua đó, các ban kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của các tầng lớp nhân dân để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác giám sát cho phù hợp Tuy nhiên, công tác giám sát ở cơ sở hiện nay còn một số khó khăn. Một số địa phương Ban TTND và Ban GSÐTCCÐ, hoạt động với hình thức kiêm nhiệm và không bầu Ban TTND và Ban GSÐTCCÐ đúng nhiệm kì nên việc giám sát chưa được tốt. Ðây cũng là những trăn trở của Ban Thường trực UBMTTQVN Tp.HCM. Vì thế, hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM đều tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác giám sát; tổ chức hội nghị toạ đàm ở các quận, huyện để lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó phát huy hiệu quả công tác giám sát ở cơ sở.

H. Sự

.
Bài viết cùng chuyên mục