T4, 09 / 2019 12:46 chiều | htpt

Số 56 Hợp tác và Phát triển đăng trang trọng kỉ niệm  74 năm CM Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Đặc biệt kỷ niệm tại các nước ngoài.

.
Bài viết cùng chuyên mục