T3, 06 / 2020 10:19 chiều | htpt

(V/v hủy kết quả trúng thầu gói thầu “chào bán cạnh tranh Cổ phần của TCTĐT Và KD Vốn Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long”).Theo bà Thiềm Thị Thanh Thuỷ gửi đơn Kiến nghị lên các cơ quan báo chí và Pháp luật về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) ban hành QĐ số 159/QĐ-ĐTKDV ngày 16/4/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của tổng công ty đầu tư vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Long không căn cứ vào Luật Đấu thầu

* Nhìn nhận sự việc thiếu khách quan, Áp dụng Luật máy móc.

* Cố ý tìm ra lỗi để buộc tội Nhà đầu tư dù lỗi không đáng (do yếu tố khách quan).

* Nội dung biên bản cuộc họp ghi không rõ ràng.

* Có ý đồ truất quyền, và lợi ích hợp pháp của người thắng thầu.

* Gây thiệt hại nghiêm trong về kinh tế cho Nhà đầu tư.

Ngày 18-6-2020 Ban Bạn đọc Pháp luật baohoptacphattrien.vn có nhận được đơn kiến nghị của bà gửi tới toà soạn . Nội dung được tóm tắt như sau :

Bà : THIỀM THỊ THANH THỦY - Nhà Đầu Tư Cổ phần Công Ty Địa Ốc Vĩnh Long Sinh ngày 16/07/1976. CCCD Số : 045176000237 cấp ngày 03/12/2019 nơi cấp CTCCS QLHC VỀ TTXH. Hộ khẩu thường trú: B17-11 Chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung vụ việc như sau:

Ngày 15 tháng 5 năm 2020 tôi tham gia đấu giá 73% Vốn điều lệ Cổ phần thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long với số lượng 1.937.770 Cổ phần. Tôi đã đấu giá thành công với số tiền 59.295.762.000 VND tăng 11.432.843.000 VND so với giá khởi điểm 47.862.919.000 VND, và thực hiện đúng theo quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long theo Quyết định số 159/QĐ-ĐTKDV ngày 16/4/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC). Cùng ngày 15 tháng 5 năm 2020 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra Thông báo số 903/TB-SDGHCM, Thông báo Kết quả chào bán cạnh tranh, tôi đã trúng thầu gói thầu này và Thông báo cho tôi biết phải thanh toán số tiền còn lại là 54.509.470.100 VND bằng chuyển khoản vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 16/05/2020 đến ngày 22/05/2020.

Ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại Hà Nội, người nhà bà Thuỷ mang số tiền 19.000.000.000 VND (Mười chin tỷ đồng ) đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, để thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản 0071000706011 là tài khoản của Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, theo như thông báo ngày 15/05/2020. Vào thời điểm này Hà Nội thời tiết xấu, đường tắc nên người nhà của tôi tới Ngân hàng vào lúc 16 giờ, với số tiền mặt lớn nên thời gian kiểm đếm lâu, không kịp thời thời gian quy định của ngân hàng hạch toán trong ngày nên các bên thống nhất đến ngày làm việc tiếp theo sẽ thực hiện việc giao dịch

(Thông báo kết quả trúng thầu )

Cùng trong ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng, người nhà bà Thuỷ, mang số tiền 16.509.470.100 VND (Mười sáu tỷ năm trăm lẻ chín ngàn Bốn trăm bảy mươi ngàn một trăm đồng ) đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB Hoàng Diệu Đà Nẵng) lúc 16 giờ với số tiền mặt lớn phải mất nhiều thời gian kiểm đếm nên không kịp với thời gian quy định hạch toán trong ngày của ngân hàng, các bên thống nhất tiến hành giao dịch vào ngày làm việc tiếp theo.

Cùng ngày 22 tháng 05 năm 2020. Nhà đầu tư Thiềm Thị Thanh Thủy chuyển 19.000.000.000 VND (Mười chín tỷ đồng ) vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Tôn Đức Thắng 

Ngày 25 tháng 05 năm 2020 Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 833/SGDHCM-NY, gửi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Hội đồng bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Địa ốc Vĩnh Long, đã nhận đủ số tiền trúng thầu 54.509.470.100 VND (Năm mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu bốn trăm bảy mươi ngàn một trăm đồng ) như đã thông báo

Ngày 29 tháng 05 năm 2020 bà Thiềm Thị Thanh Thuỷ, gửi đơn đến SCIS trình bày lý do việc chuyển tiền bị chậm 01 ngày so với quy định (ngày 23,24/05 là ngày thứ 7 và Chủ nhật), do yếu tố khách quan và là ngày nghỉ theo quy định của luật lao động . Ngày 02 tháng 06 năm 2020 Hội Đồng chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Đia ốc Vĩnh Long họp và có Biên Bản số 01/BB-HĐCBCT, với thành phần cuộc họp gồm có: 1. Ông Lê Việt Thành - Đại diện SCIC, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Nam SCIC, Chủ tịch Hội đồng Chào bán cạnh tranh. 2. Bà Trần Anh Đào - Đại diện ban tổ chức Chào bán cạnh tranh – Phó Tổng Giám đố Sở Giao dịch Chứng khoán T.P HCM. 3. Ông Lê Văn Ân - Đại diện doanh nghiệp - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Đia ốc Vĩnh Long. 4. Ông Tạ Quang Vũ – Đại diện Tổ chức Tư vấn – Trưởng phòng Đầu tư Phân tích Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Cuộc họp kết thúc với kết luận: Sau khi xem xét các thành viên hội đồng chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long thông qua nội dung như sau:

Nội dung 1: Nhà đầu tư Thiềm Thị Thanh Thủy đã vi phạm về thanh toán tiền mua cổ phiếu theo quy định tại Mục e Khoản 1 Điều 17 Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công Ty Cp. Địa Ốc Vĩnh Long ban hành kèm theo quyết định số 159/QĐ-ĐTKDV ngày 16/4/2020. Hội đồng chào bán cạnh tranh thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ như sau: - Tán thành ¾ thành viên, đạt tỷ lệ 75%. - Không tán thành 0/4 thành viên, đạt tỷ lệ 0%. - Ý kiến khác ¼ thành viên đạt tỷ lệ 25%, cụ thể như sau: Nhà đầu tư Thiềm Thị Thanh Thủy có nộp tiền chậm nhưng thời gian không nhiều (01 ngày làm việc) và có xác nhận của ngân hàng. Đề xuất hội đồng chào bán cạnh tranh nếu không đủ thẩm quyền thì nên kiến nghị SCIC, bên bán cổ phần xem xét phương án xử lý hài hòa, hợp tình, hợp lý.

Nội dung 2: Phương án xử lý vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh đối với nhà đầu tư Thiềm Thị Thanh Thủy như sau: - Không được mua số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh. - Không được hoàn trả tiền đặt cọc đã nộp theo quy chế chào bán cạnh tranh 4.786.291.900VND. - Sở Giao Dịch Chứng Khoán sẽ thực hiện, chuyển tiền đặt cọc không được hoàn trả lại do vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh về SCIC (4.786.291.900 VND). - Chuyển trả nhà đầu tư Thiềm Thị Thanh Thủy đã nộp (54.509.470.100 VND) về tài khoản của Nhà đầu tư theo đơn đăng ký chào bán cạnh tranh, sở GDCK TP HCM sẽ thực hiện các nội dung trên sau khi có ý kiến bằng văn bản chính thức từ chủ sở hữu vốn (SCIS).

- Hội đồng Chào bán Cạnh tranh thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ như sau: * Tán thành ¾ thành viên, đạt tỷ lệ 75% * Không tán thành 0/4 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

* Ý kiến khác ¼ thành viên đạt tỷ lệ 25%, cụ thể: đề xuất Hội đồng Chào bán Cạnh tranh nếu không đủ thẩm quyền thì nên kiến nghị SCIC bên bán cổ phần xem xét phương án xử lý hài hòa, hợp tình hợp lý và công nhận kết quả trúng thầu chào bán cạnh tranh và kết quả thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư .

Phân tích : Những khó khăn, phần lỗi, hiệu quả khi chủ đầu tư tham gia thực hiện buổi Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long và đã đấu giá thành công.

1/ Khó khăn của Nhà đầu tư: * Trong thời điểm Đại dịch COVID 19, vừa chấm dứt, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, chưa biết đến thời điểm nào mới hồi phục được. Các thành phần kinh tế trong xã hội từ người buôn bán nhỏ lẻ, đến các doanh nghiệp lớn đều lâm và tình cảnh khó khăn về tài chính. Chính phủ đã phải trích từ ngân sách quốc gia hàng ngàn tỷ VND, miễn giảm hàng loạt các loại thuế, phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhằm phục hồi nền kinh tế. * Bản thân Nhà đầu tư cùng chung hoàn cảnh, với số tiền 59.295.762.000 VND là một khoản tín dụng lớn, Nhà đầu tư đã phải cầm cố tài sản, vay mượn bạn bè, người thân mà có. Nay chỉ căn cứ vào phần lỗi Khách quan quá nhỏ Hội đồng Chào bán cạnh tranh hủy bỏ kết quả buổi “Đấu giá cạnh tranh” mà bà Thủy đã thắng thầu. Làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư, mà luật pháp đã quy định.

2/ Lỗi Nhà Đầu Tư: Nhà Đầu tư đã cố gắng, để thực hiện đúng Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long. Tuy có chậm so với quy chế 01 ngày nhưng do yếu tố khách quan và chưa gây thiệt hại cho Chủ đầu tư (thời tiết khu vực Hà Nội và Tp. HCM biến động đặc biến, xã hội có một số thay đổi sau dịch CVID 19, chuyển bằng tiền mặt thời gian kiểm đếm lâu, trùng với 02 ngày nghỉ thứ 7 và CN). Như phần nhận định của một thành viên HĐCGCT “ Nhà Đầu Tư Thiềm Thị Thanh Thủy có nộp tiền chậm nhưng thời gian không nhiều (01 ngày làm việc) và có xác nhận của Ngân Hàng. Đề xuất Hội đồng Chào bán cạnh tranh nếu không đủ thẩm quyền thì nên kiến nghị SCIC bên bán cổ phần – xem xét phương án xử lý, hài hòa, hợp tình, hợp lý”.

3/ Lỗi của Hội Đồng Chào gía Cạnh tranh: *Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) ban hành QĐ số 159/QĐ-ĐTKDV ngày 16/4/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của tổng công ty đầu tư vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Long không căn cứ vào các Quy định của Pháp luật.

* Nhìn nhận sự việc thiếu khách quan, Áp dụng Luật máy móc. * Cố ý tìm ra lỗi để buộc tội Chủ Đầu tư dù lỗi không đáng (do yếu tố khách quan). * Nội dung biên bản cuộc họp ghi không rõ ràng. * Có ý đồ truất quyền, và lợi ích hợp pháp của người thắng thầu. * Gây thiệt hại nghiêm trong về kinh tế cho Chủ đầu tư.

4/ Hiệu quả bước đầu Nhà Đầu Tư đã đem lại cho Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Vĩnh Long: * Làm lợi cho nhà nước 11.432.843.000 VND. Giá khởi điểm 47.862.919.000 VND giá Chủ đầu tư trúng thầu 59.295.762.000 VND. (Đơn vị cùng tham gia đấu thầu cạnh tranh Công ty Cổ phần Đia ốc Chợ Lớn bỏ thầu với giá 52.319.790.000 VND thấp hơn của Nhà Đầu Tư Thiềm Thị Thanh Thủy 6.418.652.000 VND ).

      • Duy trì và phát triển thương hiệu của Công ty Địa ốc Vĩnh Long (Tổng Công Ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã chào bán Cổ phần Công Ty Địa Ốc Vĩnh Long 04 lần, lần 1 năm 2016 lần 2 năm 2017, lần 3 năm 2018, lần 4 năm 2019 nhưng đã không được các nhà đầu tư quan tâm) * Tạo công ăn việc làm cho hơn 30 Cán bộ và người lao động .

      • Nhà Đầu Tư đã có 10% Cổ phần tại Công Ty.

Ý kiến của Luật sư và Toà soạn

Bằng những văn bản và các thông tin trên, bà Thiềm Thị Thanh Thủy nhà Đầu Tư đã thắng thầu trong buổi đấu giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long. Có những biểu hiện như nhận xét ở đơn kiến nghị trên, người thắng thầu, yêu cầu Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) công nhận kết qủa Chào bán cạnh tranh, thông báo số 903/TB-SGDHCM, ngày 15 tháng 05 năm 2020 tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Không làm tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư, có biểu hiện truất quyền trúng thầu , sẽ thất thoát hơn 11 tỷ của Nhà nước.

Tổ PV Bạn đọc Pháp luật, Phối thuộc Báo Pháp luật Xã hội

.
Bài viết cùng chuyên mục