CN, 05 / 2018 11:55 sáng | htpt

       Mừng quê Trung Tú Ứng Hòa

Truyền thống cách mạng sử ca lẫy lừng

      Xóm thôn rộn rã tưng bừng

Đón danh hiệu xã anh hùng hôm nay

***

      Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

Vành đai khu cháy những ngày đánh Tây

      Quân dân tay súng tay cày

Một lòng theo Đảng, đuổi Tây giữ làng

      Dù cho ruộng cỏ đồng hoang

Chống càn giết giặc vững vàng, tiến công

      Tây thua quê rợp cờ hồng

Ta về làng cũ cấy trồng vui ca

***

      Nhưng Miền Nam của chúng ta

Khi còn Mỹ Ngụy dân ta khổ nàn

      Hy sinh mất mát vô vàn,

Tình trong lá thiếp nồng nàn Bắ Nam

      Thanh niên Trung Tú nữ nam

Theo lời Bác gọi sẵn sàng tòng quân.

      Trường Sơn chẳng quản gian truân

Miền Nam vẫy gọi đâu cần ta đi.

      Đạn bom nào có xá chi,

Xuyên rừng lội suối ta đi chiến trường

      Mang theo truyền thống quê hương,

người thương dặn lúc lên đường hành quân

      Hòa cùng toàn Đảng toàn dân,

Làm nên đại thắng, mùa Xuân huy hoàng

      Cà Mau đến Mục Nam Quan,

Non sông một dải khải hoàn dựng xây

***

       Hòa bình từ đó đến nay

Trung tú từng bước dựng xây vững vàng,

      Xây nông thôn mới khang trang

Điện đường, trường trạm xóm làng văn minh.

      Đón mừng danh hiệu quang vinh,

Nhớ ơn liệt sỹ hy sinh quyên mình

      Thương binh và cự chiến binh,

Cùng các bà mẹ anh hùng queeta.

      Phát huy truyền thống ông cha

Nguyện xây Trung Tú , Ứng Hòa phồn vinh

 

Đỗ Hùng

Thiếu tướng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

.
Bài viết cùng chuyên mục