T5, 08 / 2019 10:04 sáng | htpt

Chiều ngày 7-8-2019 , tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo Seminar về lương thực và thực phẩm, Ông Phạm Thiết hòa giám đốc  TT Xúc tiến thương mại đầu tư (TTPC) tại Hội thảo đã có bài tham luận : Cơ hội tiếp cận các Thị trường Xuất khẩu tiềm năng ngành Lương thực, thực phẩm. Ông RamlanOsman Giám đốc Kinh doanh Viet Nam Halal center có bài tham luận về tiềm năng và điều kiện xuất khẩu vào Thị trường Halal , Các sản phẩm của Vietnam Halal, Tại sao lại là Halal. Nghĩa vụ Tôn giáo, Vệ sinh. Các Quốc gia Hồi giáo là nhà nhập khẩu dòng các sản phẩm khác nhau , bao gồm cả sản phẩm Halal... Tiềm năng thi trường tác động nền kinh tế, tác động con người, (cơ hội nghề nghiệp, tăng tính an toàn cho các sản phẩm, Khái niệm Halal Thoyy ib  không chỉ dành cho Hồi giáo, Nó dành cho tất cả mọi người.

Hợp tác đăng toàn văn tài liệu Hội thảo, giới thiệu cho đọc giả.

http://www.itpc.gov.vn

Potential and Req Vietnam 7_8 SECC_Viet ver Potential and Req Vietnam 7_8 SECC_Viet ver Potential and Req Vietnam 7_8 SECC_Viet ver

sản phẩm Halah

XK NLTS của Việt Nam - Cục XNK T8.19

Minh Tưởng 

.
Bài viết cùng chuyên mục