T5, 08 / 2018 8:33 chiều | htpt

 Sáng ngày 29/8/2018 UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội tin học Việt Nam  tổ chức, Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Đại diện Văn phòng Chính Phủ, các bộ ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành , nhiều nhà khoa học công nghệ trong cả nước cùng hơn 700 đại biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0( CMCN 4.0) trong xu thế phát triển của đất nước, hòa nhập với thế giới. CMCN 4.0 được kỳ vọng tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức quản lý sản xuất kinh doanh. CMCN 4.0 được coi là cơ hội lớn đưa đất nước đi lên hiện đại và thịnh vượng.

Phiên làm việc buổi sáng, Hội thảo được nghe  TS. Ngô Hải Phan - Đại diện Văn phòng chính phủ triển khai đề tài “Định hướng xây dựng Chính phủ điện tử” với mục tiêu: Hoàn thiện nền tảng CPĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển CPĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số và xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Trong đó nêu rỏ quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là nhằm kế thừa, phát triển các Chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng CP phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển của thế giới Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính, tập trung xây dựng và phát triển thành công CPĐT Việt Nam, trong đó có các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu, kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Xây dựng CPĐT theo hướng đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần đối với một loại dữ liệu. Xây CPĐT trên cơ sở thiết kế tổng thể. Bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai CPĐT và huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển CPĐT.

Để xây dựng CPĐT, sắp tới cần phải thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 như sau: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển CPĐT; xây dựng nền tảng CPĐT từ Trung ương đến địa phương; gắn kết chặc chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chánh; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng CPĐT và thiết lập cơ chế đảm bảo thực thi với mục tiêu, chỉ tiêu đo lường kết quả cụ thể.

      Triển khai Định hướng xây dựng Chính phủ điện tử. Nhiều tham luận: Giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 ; Nền tảng dữ liệu mở, ứng dụng blockchain trong phát triển KT-XH; Chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của VNPT; Xây dựng các Trung tâm Điều hành thông minh ở VN; Công bố Báo cáo chỉ số sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam – Việt Nam ICT Index 2018.

Nhân dịp này BTC  Hội thảo đã trao tặng thiết bị CNTT cho một số địa phương còn nhiều khó khăn trong tỉnh Vĩnh Long.

       Về “Giải pháp ứng dụng CNTT thích ứng biến đổi khí hậu”,  đại diện Post Bank đã trình bày: Vai trò của ngân hàng trong việc thúc đẩy CMCN 4.0 tại đồng bằng sông Cửu Long,  ông Nguyễn Bảo Trung - đại diện Bộ Tài nguyên và môi trường khái quát bối cảnh Việt nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một trong năm ổ bão của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Do đó để kịp thời ứng phó hiệu quả trước những diễn biến bất thường từ thiên tai, do biến đổi khí hậu, việc áp dụng CNTT trong công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu là cần thiết và được Chính phủ quan tâm thực hiện. Qua đó, để ứng dụng CNTT trong công tác quan trắc Khí tượng thủy văn thì trong tổng số 600 trạm quan trắc KTTV và hải văn trên toàn quốc, Bộ TN&MT đã tự động hóa 220 trạm. Trang bị 750 điểm đo mưa tự động. Triển khai 11 trạm quan trắc radar và 18 trạm giông sét. Số liệu KTTV được chia sẻ và thu nhận với quốc tế được thực hiện thông qua kênh thông tin GTS, Internet-Moscow và Wis-Tokyo.

Trong giai đoạn 2018 -2019 dự kiến sẽ trang bị thêm: 01 phần mềm trung tâm dữ liệu (Center  Datahub) để thu thập phân phối các dữ liệu quan trắc và dự báo. 01 hệ thống hỗ trợ KTTV và hải văn, ứng dụng CNTT vào quá trình tự động hóa phát bản tin dự báo KTTV. 01 siêu máy tính để chạy các mô hình dự báo khí tượng và hải văn. Đồng thời nâng cao chất lượng so6` liệu radar và giống sét thông qua trang bị mới 05 trạm radar và 18 trạm giống sét. Đảm bảo số liệu radar được phủ khắp các khu vực trên đất liền và ven biển Việt Nam. 

Trong công tác dự báo KTTV, cảnh báo thời tiết và thích ứng biến đổi khí hậu thì ứng dụng của CNTT được sử dụng trong mọi công đoạn, quy trình nghiệp vụ cụ thể: truyền nhận và xử lý số dữ liệu dự báo thời tiết từ các trung tâm quốc tế trên thế giới. Chia sẽ kết quả dự báo tại trung tâm dự báo quốc gia cho các đài KTTV khu vực, các nước thành viên trong dự án SeA-SWFDP của WMO. Sử dụng siêu máy tính trong mô phỏng và dự báo thời tiết, khí hậu….

Ứng dụng CNTT trong bảo vệ Tài nguyên nước ở lưu vực sông Mekong sẽ kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mekong quốc tế do các quốc gia thành viên cùng xây dựng, bao gồm các thông tin về: điều kiện tự nhiên trên lưu vực (khí tượng, thủy văn, thảm phủ, địa hình, HST…), kinh tế – xã hội (CSHT giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, công nghiệp, dân số…) và các kịch bản phát triển cơ sở hạ tầng trên lưu vực (thủy điện, tưới, cấp nước đô thị…). Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS để phân tích, đánh giá biến động về TNN và tài nguyên khác trong lưu vực sông Mekong, sử dụng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định (DSF/MRC Toolbox) để mô phỏng chế độ dòng chảy, chất lượng nước, phù sa, bùn cát. Việc sử dụng công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong.

Ngoài ra Hội thảo còn được nghe 17 bài tham luận khác liên quan đến ứng dụng CNTT-TT trong lãnh vực thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 được kỳ vọng tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức quản lý sản xuất kinh doanh. CMCN 4.0 được coi là cơ hội lớn đưa đất nước đi lên hiện đại và thịnh vượng.

Trước khi Khai mạc Hội thảo, các đại biểu đã đến dâng hương tại đền thờ Cố chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và tham quan triển lãm thiết bị CNTT-TT.

CHÙM ẢNH VỀ HỘI THẢO HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

     

  Các Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT được luân phiên tổ chức tại các địa phương với nhiều  chủ đề  đa dạng, phù hợp với  đặc thù của từng  địa phương đăng cai tổ chức. Năm 2019 tỉnh Phú Yên sẽ là địa phương đăng cai tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần thứ XXIII

                                                        Bài & ảnh: PHI HÙNG – PHƯỚC LỘC.

 

.
Bài viết cùng chuyên mục