T5, 10 / 2018 5:40 chiều | htpt

Sáng ngày 11/10/2018, Hội Nông dân tp Hồ Chí Minh, tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018) và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, tuyên dương danh hiệu “Nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ XI - năm 2018.

Tham dự có đồng chí Phạm Minh Hùng, UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam; đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội, cán bộ Hội các thời kỳ; Lãnh đạo các Đoàn thể, Lực Lượng vũ trang, các Sở Ngành thành phố và các tỉnh Thành cùng 106 nông dân tiêu biểu thành phố qua các năm.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Công Năm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố ôn lại truyền thống kỷ niệm 88 năm ngày thành lậpHội Nông dân Việt Nam.Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ nông dân nối tiếp nhau khai hoang mở đất, chống giặc ngoại xâm nhưng đời sống của nông dân chịu nhiều đau khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc dưới sự áp bức bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp và tay sai đã khiến cho họ nhận rõ bộ mặt thực của kẻ thù dân tộc và kẻ thù giai cấp. Bằng những kinh nghiệm trực tiếp của mình, giai cấp nông dân đã tiến từng bước tới giác ngộ chính trị. Họ sẵn sàng ủng hộ, đi theo các phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc.Có thể nói rằng trong cả cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và đã được Đảng ta đánh giá cao giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất, nông dân có nhiều đóng góp về của cải vật chất và lực lượng cho công cuộc cách mạng nhiều nhất và giai cấp nông dân cũng chịu nhiều hy sinh mất mát nhất, không chỉ trong công cuộc giải phóng dân tộc và cả trong quá trình xây dựng đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, sáng tạo tập trung nhiều giải pháp để cụ thể hóa bằng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ IX đã đề ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;  Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"; Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”; thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Ghi nhận những thành tích của Hội đã đạt được trong thời gian vừa qua. Hôm nay,Hội Nông dân thành phố được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, chính là công lao của tập thể Ban Thường vụ, cán bộ, công nhân viên Hội Nông dân thành phố trong 10 năm qua thực hiện đã có trên 45.000 lượt hộ nghèo ở nông thôn được Hội giúp đỡ, trong đó có trên 25.000 hộ hội viên nông dân nghèo của thành phố vượt chuẩn nghèo và trên 28.000 hộ vượt qua ngưỡng hộ cận nghèo theo tiêu chí của thành phố. Hội Nông dân thành phố thường xuyên có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng hướng hoạt động về cơ sở đặc biệt trong công tác an sinh xã hội ngày càng được đổi mới, sáng tạo để chăm lo đúng đối tượng, tư vấn cho người nông dân nghèo cách thức để tự vươn lên thoát nghèo. Việc vận động thực hiện Chương trình Tết làm điều hay vì nông dân nghèo trong 10 năm qua thực sự là Chương trình nổi bật được Trung ương Hội Nông dân đánh giá cao góp phần vào thành tích được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua cụm miền Đông Nam bộ, cụm Đông – Tây Nam bộ, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố và các bằng khen của Trung ương Hội, của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí Thư Thành ủy HCM nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong thời gian qua và đặc biệt khen ngợi biểu dương 05 gương Nông dân tiêu biểu được tuyên dương trong buổi lễ hôm nay và 101 gương Nông dân tiêu biểu của Thành phố trong những năm qua vì đã nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn thành phố. Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí Thư Thành ủy đề nghị Hội Nông dân thành phố cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Tăng cường công tác năm bắt dư luận xã hội, phản ảnh những nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của nông dân để cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết. Tiếp tục cụ thể hóa nội dung thực hiện 07 Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”“Phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới”. Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, đa dạng hóa các loại hình tập hợp nông dân; nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội và chất lượng hội viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường triển khai, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằmbảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Thay mặt BCH Hội Nông dân HCM , đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Thành phố đã giúp cho Hội Nông dân định hướng sát hơn, phù hợp hơn với các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của Hội có trọng tâm, trọng điểm, nhất là vận động tập hợp nông dân và biết khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường vươn lên của nông dân, gắn với nhiều giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra; góp phần hoàn thành các chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X. Đồng thời, xin hứa sẽ tập trung các giải pháp để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2019.

Tại buổi lễ, 56 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2018; 05 cá nhân được trao tặng  Bằng khen Ủy Ban nhân dân Thành phố; 01 cá nhân được trao tặng huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh; 05 cá nhân được trao tặng Giấy Công nhân danh hiệu “Nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ XI – năm 2018; 16 cá nhân được trao tặng Giấy khen Hội Nông dân Thành phố điển hình “Dân vận khéo”.

Thế Dương – Khắc DZũng

 

.
Bài viết cùng chuyên mục