T4, 09 / 2018 10:03 sáng | htpt

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã khai mạc phiên chính thức vào sáng hôm nay, 26-9-2018 tại thành phố Bến Tre, với sự tham dự của 291 đại biểu đại diện cho trên 132 ngàn nông dân trong toàn tỉnh.

Đa dạng hóa sản xuất

Năm năm qua, sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre phát triển đa dạng, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,3%/năm; trong đó giá trị chăn nuôi chiếm 34,11% giá trị nông nghiệp; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có sự chuyển đổi dần theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Việc đầu tư thâm canh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới, trồng xen, nuôi xen được nhân rộng; diện tích, sản lượng cây ăn trái tăng mạnh đã hình thành một số vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản phát triển theo chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh ; cây rau màu được người dân quan tâm đầu tư, canh tác theo hướng an toàn, hữu cơ, một số mô hình đạt tiêu chuẩn an toàn (VietGAP), đáp ứng yêu cầu thị trường; sản xuất và tiêu thụ hoa kiểng khá ổn định, hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 9,8 triệu sản phẩm; sản lượng cây giống đạt trên 28 triệu, tiêu thụ thuận lợi, giá cả tăng cao, các hộ sản xuất có lợi nhuận khá; đã có một bộ phận nông dân liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ và tham gia Đề án Quản lý, nhận diện truy xuất nguồn gốc thịt heo của Thành phố Hồ Chí Minh .

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, đó là: quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, năng suất, chất lượng thấp, chưa đủ sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập; nhiều mặt hàng nông sản giá trị gia tăng chưa cao; công tác định hướng sản xuất, thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế…

Nâng cao đời sống nông dân

Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân Bến Tre từng bước được cải thiện, nâng lên, GRDP bình quân đầu người 35,2 triệu đồng, nông dân có ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; phát huy tốt vai trò và truyền thống đoàn kết, cần cù, lao động sáng tạo, tích cực thực hành tiết kiệm, hăng hái thi đua sản xuất, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, đời sống nông dân một số vùng vẫn còn khó khăn; chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn còn lớn; một bộ phận nông dân chưa thật sự chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, chưa tích cực thay đổi cách thức sản xuất, còn chạy theo lợi nhuận trước mắt; còn ỷ lại, trông chờ trợ cấp xã hội của Nhà nước và sự hỗ trợ từ thiện của các tổ chức, cá nhân, chưa chủ động thoát nghèo.

Đến nay toàn tỉnh có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình đạt 11,3 tiêu chí trên xã. Các cấp hội quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân với vai trò là chủ thể, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, giao thông nông thôn...

                                                                                            (đón xem chi tiết Đại hội tại số tiếp)

Nguyễn Khắc Dzũng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Bài viết cùng chuyên mục