T3, 07 / 2020 8:51 sáng | htpt

DN TT Sau thời gian dài dồn lực cho xây dựng nông thôn mới, 31 xã thuộc 9 huyện của Hà Nội đã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trên cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, TP có thêm 2 huyện đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2020. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân địa phương, đến nay, huyện Thạch Thất và Sóc Sơn đã hoàn thành xây dựng NTM ở 100% xã trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, tính đến tháng 4/2020, huyện có 7/9 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM; 2/9 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường. Địa phương đang tích cực thực hiện 2 tiêu chí này để đạt chuẩn theo quy định trong năm 2020.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, Thạch Thất cần rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Huyện cần quan tâm đưa quy hoạch đi trước một bước, đồng bộ với các tiêu chí trở thành quận trong tương lai. Huyện cần chọn được điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới, ví dụ như chọn lợi thế làng nghề trong phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho nhân dân…

Bên cạnh đó, Thạch Thất cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quan tâm đến giải quyết ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; phát triển hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân nhằm mục tiêu hết năm 2020, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới.

Trong khi đó tại huyện Sóc Sơn, đến hết quý I/2020, địa phương này có 24/25 xã (đạt 96% số xã) được UBND TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, còn xã Minh Phú đã được Đoàn thẩm định TP đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Về kết quả thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, huyện Sóc Sơn đã rà soát, đánh giá tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, địa phương đã có 9/9 tiêu chí đủ điều kiện thẩm định đạt chuẩn NTM theo quy định.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, trang trại. Thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nông nghiệp. Ưu tiên phát triển các giống mới, kỹ thuật mới cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”...

Bên cạnh đó, kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội đến năm 2025. Đồng thời, hỗ trợ ngân sách thực hiện cứng hóa giao thông nội đồng phục vụ phát triển các vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, nhìn chung, bộ mặt tại các xã xây dựng nông thôn mới đã có nhiều đổi thay, khang trang, “Xanh - Sạch - Đẹp”, kinh tế - xã hội và đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm 2020, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới Hà Nội tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với đó, đôn đốc, phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Trước đó, TP Hà Nội đã có 6 huyện đạt chuẩn NTM gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai. Với việc có thêm 2 huyện Thạch Thất và Sóc Sơn đủ điều kiện về đích, số lượng huyện đạt chuẩn NTM của Hà Nội sẽ là 8/18 huyện, thị xã.

Ngô Huy - Lê Tuấn

 

.
Bài viết cùng chuyên mục