T2, 12 / 2020 7:54 chiều | htpt

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Văn Chiến (do hết tuổi tái cử), HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX được bầu giữ chức Chủ tịnh HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, các đại biểu tham gia kỳ họp đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình HĐND miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Xứng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt nhất trí bầu ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh năm 1972, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn tân Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung hai chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại đây, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Đức Giang và ông Đầu Thanh Tùng giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa có 4 Phó chủ tịch gồm các ông: Mai Xuân Liêm, Nguyễn Văn Thi, Lê Đức Giang và Đầu Thanh Tùng.

CƯỜNG THÚY

.
Bài viết cùng chuyên mục