T7, 10 / 2015 9:48 chiều | admin
Ngày 7/4/2015, Viêng Chăn và Tp. Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hợp tác. Thỏa thuận đã được ký kết giữa Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Phouphaythoune và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải nhân dịp chuyến thăm Lào của Đoàn Tp. HCM trong thời gian 6 – 9/4/2015. Theo Thỏa thuận, Tp. HCM sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án chăn nuôi bò của Viêng Chăn trong thời gian 5 năm, hỗ trợ Thủ đô Lào về quản lý tài chính và ngân sách, đào tạo cán bộ tài chính của Viêng Chăn. Hai bên sẽ đẩy mạnh liên kết về du lịch và văn hóa, đồng thời xúc tiến hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các sở ban ngành của Viêng Chăn và Tp. HCM. (KPLNews - 10/4/2015) .
Bài viết cùng chuyên mục