T2, 12 / 2018 3:57 chiều | htpt

CHUÔNG ĐẠO- CHUÔNG ĐỜI

 

Tiếng Chuông thức tỉnh muôn người

Đến giờ Kinh Thánh - những lời Chúa răn

Chuông Chùa thức tỉnh ăn năn

Dìu ta theo tiếng cầu an Phật Đường

Dáng tôn nghiêm thật vô thường

Đời ta có Đạo dẫn đường Tâm an

Đạo - Đời rộng mở thênh thang

Khi Chuông của Đảng rộn ràng khắp nơi:

Rằng ai tham nhũng, ăn chơi

Mời ra khỏi Đảng hoặc vô cơm Tù

Đạo- Đời khởi sắc chân tu

Tiếng Chuông bên Đạo thẳm sâu Chuông Đời.

 

Trường Giang

.
Bài viết cùng chuyên mục