T4, 02 / 2018 4:16 chiều | htpt

Tổng biên tập Lê Biểu, cùng Tổng giám đốc tập đoàn Phú Thái, (một trong 10 doanh nghiệp VN thành đạt năm 2017), cùng thiếu tướng Đỗ Hùng nguyên Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ CA, ... tại Lễ vinh danh doanh nghiệp thành đạt ATK Trầm Lộng, Ứng Hoà

.
Bài viết cùng chuyên mục