T2, 08 / 2018 8:34 chiều | htpt

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo về dự thảo Luật Chăn nuôi. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì Hội thảo.

Dự thảo Luật Chăn nuôi có 7 chương, 80 điều quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi, chăn nuôi động vật cảnh và động vật bán hoang dã gây nuôi; xuất, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi; trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Theo vị khách mời Lê Thanh Phương, thì các quy chuẩn xử lý thải trong chăn nuôi, chế biến là cần xem xét để thực thi sao cho công bằng ở tất cả các thành phần doanh nghiệp, vì điều này là một trong những yếu tố cho cạnh tranh về giá thành sản phẩm. Ngoài ra vấn đề gọi là phúc lợi cho vật nuôi cũng cần điều chỉnh để phù hợp thực tiễn.

Vấn đề chống chuyển giá trong doanh nghiệp cũng được đề cập cùng với quyền lợi người chăn nuôi.

Đa số đại biểu đều cho rằng, qua quá trình tiếp thu, chỉnh lý, các điều khoản trong dự thảo Luật lần này tương đối hoàn thiện, chính xác, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Nêu rõ các ý kiến góp ý tại Hội thảo có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi.

Nguyễn Khắc Dzũng

.
Bài viết cùng chuyên mục