T3, 06 / 2019 4:54 sáng | htpt
 
      Ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại xã Đồng Phú và Hòa Ninh tỉnh Vĩnh Long Nhóm thiện nguyện ACE Nguyễn Mỹ đã đến thăm hỏi và phát  120 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã trên qua sự hổ trợ của chính quyền địa phương. Nghĩa cử này đã thể hiện được truyền thống của nguời Việt " lá lành đùm lá rách" đồng thời cũng nói lên được tính cộng đồng sự quan tâm chăm sóc nhân dân, đây cũng là tiêu chí của tạp chí Hợp tác và Phát triển luôn quan tâm và hổ trợ đồng hành với các nhóm làm công tác thiện nguyện.
                                                     BÁ DUY
.
Bài viết cùng chuyên mục