• Thành phố Cần Thơ nhận cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách

    2 năm trước admin 0
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ. Đây chính là một trong những động lực để thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực đầu tư vào thành phố Cần Thơ. Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển Hôm 10-8, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018 với chủ đ[...]