T3, 07 / 2019 10:01 chiều | htpt

Quận 12, HCM, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, kết hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Từ đó góp phần kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường trên địa bàn Quận, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sáng ngày 2/7/2019, tại UBND quận 12 tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND Quận 12, các Phòng, Ban ngành đoàn thể của 11 phường cùng tham dự. Hội nghị nghe báo cáo sơ kết công tác kéo giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.

           Kết quả tháng 5/2019 thực hiện đạt kế hoạch :

- Chỉ tiêu nước thải bệnh viện theo các năm 2017, 2018, 2019 đều có hệ thống xử lý đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu đề ra.

- Chỉ tiêu nước thải các cơ sở công nghiệp theo các năm 2017, 2018, 2019 được xử lý đạt quy chuẩn môi trường,  với  tỷ lệ 95,47% chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu 80% tổng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy định trước khi thải ra môi trường ( nhà máy xử lý nước thải tập trung tại An Phú Đông đang vận hành thử nghiệm có công suất 176.850 m3/ ngày).

- Chỉ tiêu nguồn khí thải công nghiệp theo các năm 2017, 2018, 2019  đạt quy chuẩn môi trường  tỷ lệ 87,90% chỉ tiêu.

- Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu trữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) và trôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt.

-Tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo các năm 2017, 2018, 2019 đạt tỷ lệ 99,10% chỉ tiêu đề ra.

- Thu gom và tái chế 50% khối lương chất thải túi ni-long khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về môi trường và thời trang, tái chế hướng đến hạn chế sử dụng túi ni-lon có 50 thí sinh là thương nhân các chợ tham gia, với 09 đội thi và 140 cổ động viên đến từ 09 chợ truyền thống trên địa bàn quận. Nội dung thi gồm 2 vòng thi kiến thức và thi thời trang tái chế,  hạn chế sử dụng túi ni-lon. Lồng ghép công tác tuyên truyền và tăng cường sử dụng túi ni-long thân thiện môi trường qua các hoạt động phong trào về môi trường trên địa bàn quận ( Ngày môi trường thế giới 5/6, Hướng ứng chiến dịch :  Làm cho thế giới sạch hơn…)

- Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm môi trường để giảm thiểu các nguồn phát sinh ô nhiễm công nghiệp, sinh hoạt xả thải vào kênh rạch ,UBND quận đã kiểm tra xử lý nhiều trường hợp vi phạm về môi trường, cụ thể: từ năm 2017-2019 xử phạt 112 vụ với số tiền phạt 4.384.300.000 đồng.

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của các đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân. Từ năm 2017-2019 trên 3000 lượt cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Phát 66.000 tờ bướm tuyên truyền bảo vệ môi trường, biển đảo…

         Những khó khăn trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn quận thời gian qua:

      Quy định hiện hành về quy hoạch ngành nghề sản xuất, cấp phép kinh doanh, hậu kiểm doanh nghiệp còn chưa đồng bộ. Các cơ sở sản xuất kinh doanh mới vẫn chưa cấp phép hoạt động xen cài trong khu quy hoạch dân cư, hoặc khu dân cư hiện hữu dẫn đến phát sinh mới các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

      Quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường không quy định biện pháp cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả tình trạng môi trường ô nhiễm, đối với các trường hợp vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến khó xử lý dứt điểm, kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường kéo dài.

          Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm mới phát sinh, hạn chế ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường. Bộ phận Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm từ các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ thông qua các công cụ thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

H.Sự - Mạnh Dũng

.
Bài viết cùng chuyên mục