CN, 08 / 2018 12:03 chiều | htpt

 

 

Phó Chủ tịch TT. Hội PTHT Kinh tế Việt Nam-Lao-Campuchia trao quà Trung thu và vở viết cho các cháu,tại điểm lớp học Noong Tuông, nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2018, Chào mừng Quốc khánh 2-9

Sáng ngày 20-8-2018, tại xã Tân Mỹ. Huyện Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang, đại diện lãnh đạo Hội PTHTKT Việt Nam-Lào Campuchia, Ông Bùi Tường Lân, Thay mặt những nhà tài trợ chính và các nhà hảo tâm, chính thức khánh thành điểm lớp học Noong Tuông, xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh tuyên Quang. 

.
Bài viết cùng chuyên mục