CN, 11 / 2018 4:54 chiều | htpt

 

Tổng Bí thư Đỗ Mười tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm Liên doanh với nước ngoài

Vĩnh biệt nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười với những kỷ niệm không quên khi được gần gũi với Người,  bình dị,  như người ông, người cha già. Ông cũng là người Tổng Bí thư đưa ra nhiều Quyết sách về thời kỳ đổi mới và kinh tế thị trường. Vào tháng 7-1995, Người đã chỉ đạo Đảng và Nhà nước và Chính phủ ta ra nhập khối ASEAN.

Ông kể cho chúng tôi nghe về những khó khăn khi làm Báo ở vùng ATK, chiến khu khi Chống Pháp, khi còn phải vẽ , viết,  lên đá lito, giặc càn lại ném bản gỗ và bản đá in báo và truyền đơn xuống ao, khi địch rút lại vớt lên làm tiếp và phải vẽ viết lại từ đầu.  Ông đề nghị chúng tôi những người làm báo thời bùng nổ Công nghệ thông tin, phải luôn học tập và trau dồi kiến thức. Vĩnh biệt người ông người cha, tôi vẫn còn vọng đâu đó những lời căn dặn, mộc mạc , chất phác, nhưng bám sát thời đại.

LÊ BIỂU

 

.
Bài viết cùng chuyên mục