T3, 07 / 2018 8:15 chiều | htpt
Nguyên ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, PTtg Thường trực Chính phủ Trương Vĩnh Trọng rất quan tâm TC Hợp tác và phát triển, ông thường xuyên xem baohoptacphattrien.vn và luôn khen ngợi giao diện và những bài viết về kinh tế nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long & Tây nam bộ
.
Bài viết cùng chuyên mục