T4, 07 / 2019 10:54 chiều | htpt

Biên bản Hợp tác nhằm thúc đẩy phối hợp chiến lược và toàn diện vì sự phát triển của Việt Nam đã được ký kết hôm nay 24/7/2019 giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Văn phòng Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS).

Theo Biên bản hợp tác, JICA Việt Nam và VASS tái khẳng định sẽ hợp tác lâu dài nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển bền vững của Việt Nam. Hai bên sẽ cùng phối hợp để đóng góp cho việc xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (SEDS 2021-2031); Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội Tỉnh (P-SEDP 2021-2025) của tỉnh Bến Tre và tỉnh Hà Giang; và Nghiên cứu về các nước mới nổi ở Châu Á. Ngoài ra, JICA Việt Nam sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy sự phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu thời gian tới giữa VASS và Viện Nghiên cứu JICA.

Đại diện VASS và JICA ký biên bản hợp tác toàn diện vì sự phát triển của Việt Nam

VASS là một trong những Viện nghiên cứu hàng đầu của Chính phủ Việt Nam và đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu chính sách trong lĩnh vực khoa học xã hội. Hơn chín năm qua, VASS và JICA đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ việc soạn thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDS 2011-2020) và hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong việc xây dựng mô hình chính sách đổi mới nhằm phát triển và thúc đầy đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. /.

Q . Minh

 

.
Bài viết cùng chuyên mục