T5, 03 / 2017 10:17 chiều | htpt

Diễn đàn Mekong là hoạt động thường niên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia thực hiện nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực tiểu vùng Mekong. Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư  giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước khu vực ASEAN, ngày 20-12-2016,  Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED) phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài ( Bộ Kế hoạch và Đầu tư ) và Hội Nữ doanh nhân Tỉnh Thái Bình tổ chức Diễn đàn MeKong 2016 với chủ đề: “Kết nối phát triển đầu tư thương mại Việt Nam-Lào-Campuchia trong cộng đồng kinh tế ASEAN” tại Tỉnh Thái Bình . Mục đích của Diễn đàn là: Giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn có cơ hội trao đổi với các cơ quan quản lý về vấn đề hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN; có cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp với nhau, từ đó các doanh nghiệp có thể thấy rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, những cơ hội, thách thức…, mà có những biện pháp điều chỉnh thích hợp có lợi nhất để chủ động hội nhập và tăng cường khả năng hợp tác thương mại, đầu tư. Nội dung của Diễn đàn tập trung vào : –  Giới thiệu các Tổ chức hợp tác trong khu vực và sự tham gia của Việt Nam; – Đầu tư – Thương mại hướng tới đổi mới cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp; – Phát triển mô hình HTX kiểu mới phục vụ chiến lược phát triển KT-XH ở Việt Nam; – Định hướng đầu tư và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Thái Bình; – Trao đổi về thực tế đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình kết nối kinh tế, phát triển Đầu tư -Thương mại- Du lịch giữa Việt nam- Lào – Campuchia với Khu vực ASEAN. Tham dự Diễn đàn có Đại diện các Cơ quan, Tổ chức : –  Đại điện Bộ Kế hoạch và Đầu tư –  Đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; – Đại diện Lãnh đạo một số tổ chức Hiệp hội của tỉnh Thái Bình; – Lãnh đạo Hội VILACAED; – Các doanh nhân của Hà Nội, một số tỉnh lân cận và nhiều doanh nhân thuộc Hội Nữ doanh nhân Tỉnh Thái Bình; – Các hiệp hội và tổ chức khác…cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân .img_2560 

Đoàn chủ tịch Diễn đàn làm việc

  Tại buổi Diễn đàn các đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hai nước đã đề cập, trao đổi những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, thực tiễn hoạt động đầu tư, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Lào cũng như định hướng, những vấn đề đặt ra trong các hoạt động kinh tế đầu tư, thương mại của hai quốc gia khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).img_2561

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

 Ngoài phần Lễ với các nội dung nói trên, phần Hội trong Diễn đàn cũng được triển khai sôi nổi, vui vẻ với nhiều tiết mục văn nghệ , múa Lăm vông đặc sắc , giao lưu giữa các đại biểu và các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên – Những doanh nhân nữ Thái Bình biểu diễn. Diễn đàn Mekong – Năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào/

                                                                         Ban Thông tin Hội VILACAED

.
Bài viết cùng chuyên mục