T3, 07 / 2020 8:33 sáng | htpt

KDTT Xây dựng và phát triển xã Tân Thới, huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) đạt chuẩn “xã Nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng đô thị sinh thái”. Phát triển kinh tế theo hướng “Nông nghiệp chất lượng cao - Thương mại, dịch vụ, du lịch - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”. Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Ngày 11/5/2020, Đảng bộ xã Tân Thới, huyện Phong Điền long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có chủ đề “xây dựng và phát triển xã Tân Thới thành xã nông thôn mới, văn minh, hiện đại, phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, tăng trưởng kinh tế bền vững. Quốc phòng - an ninh ổn định, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Thới đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI, XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã phát triển mới 72/70 đảng viên, đạt 102,85% chỉ tiêu cấp trên giao. Hàng năm, Đảng ủy đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Kinh tế phát triển ổn định, các chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, giá trị sản xuất 5 năm đạt 10,5 tỷ đồng, góp phần làm tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã vận động nhân dân thực hiện bê tông 16 km đường GTNT với tổng kinh phí 7,2 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế hiện nay là “Nông nghiệp chất lượng cao - Thương mại, dịch vụ, du lịch - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”.

Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng bình quân 16,5 tỷ đồng, tổng thu nhập 867 tỷ đồng, sản lượng lương thực bình quân đạt 6.910 tấn/năm. Thu ngân sách nhiệm kỳ qua được khai thác tốt đạt 33,494 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ giữ vững xã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học đúg độ tuổi, tỷ lệ học sinh lê lớp hàng năm đạt trên 98%, xây mới 3/5 trường học, 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn xã còn 39 hộ nghèo.

Trong 5 năm qua, xã Tân Thới đã xây mới, sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 584 triệu đồng cho hộ khó khăn về nhà ở. Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá từ 99% trở lên và 11/11 ấp giữ vững ấp văn hóa, 5/5 trường học đạt danh hiệu trường học có đời sống văn hóa, xã văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hàng năm xã được công nhận đạt “03 không”. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Thới đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Xây dựng và phát triển xã Tân Thới đạt chuẩn “xã Nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng đô thị sinh thái”.

Phát triển kinh tế theo hướng “Nông nghiệp chất lượng cao - Thương mại, dịch vụ, du lịch - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”. Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm; Diện tích trồng lúa 430 ha, sản lượng ước đạt 33.500 tấn; Thu ngân sách 35,700 tỷ đồng, trog đó, thu thuế và các loại quỹ 4 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân được ug cấp nước sạch đạt 98%; phấn đấu đến năm 2025 xã Tân Thới đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%; Trong nhiệm kỳ, kết nạp 25 đảng viên mới.

Vinh Tâm - Hồng Ân
 

 

.
Bài viết cùng chuyên mục