T3, 09 / 2018 1:01 chiều | htpt

Trong những năm vừa qua ngành nông nghiệp đã gặp không ít những khó khăn từ sản xuất đến việc đưa sản phẩm  ra thị trường trong và ngoài nước. Để khuyến khích ngành nông nghiệp phát triển, Chính Phủ  đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích hợp tác phát triển trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Để chính sách được áp dụng thiết thực Nghị định đã đưa ra những điều kiện nhất định đối với các bên tham gia khi nhận hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau

Theo Nghị định:

1.Dự án thực hiện phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương từng vùng.

2.Những Dự án liên kết đang trong quá trình đề nghị hỗ trợ liên kết hợp tác phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phải đạt chuẩn, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tất cả phải có giấy chứng nhận hoặc cam kết đúng theo quy định của pháp luật.

4-: Cần đảm bảo ổn định xuyên suốt trong giai đoạn thực hiện dự án hợp tác: Đối với sản phẩm nông nghiệp cần thể hiện rõ chu kỳ trồng, chăm sóc khai thác từ 1 năm trở lên, thời gian hợp tác liên kết ít nhất là 5 năm; đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 1 năm, thời gian hợp tác tối thiểu là 3 năm.

Các Mô hinh hợp tác KTNN

Ngân sách nhà nước sẽ hổ trợ tối đa trong xây dựng hạ tầng và xây dựng hợp tác .

   Tại nghị định với chi phí 100% từ ngân sách việc tư vấn xây  dựng hợp tác sẽ được gói gọn không vượt quá 300 triệu đồng cho những phương án xây dựng, hợp đồng, kế hoạch sản xuất Và sự hợp tác sẽ kết thúc bằng những chiến dịch đưa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai phải được ưu tiên hàng đầu. Điều này sẽ ổn định đời sống cư dân và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác. Quá trình thực hiện này sẽ được tóm gọn trong 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết. Và mức hỗ trợ không được vượt quá 10 tỷ đồng mà nghị định đưa ra.

Nâng cao nghiệp vụ quản lý hợp đồng, kỹ thuật sản xuất.

Việc xây dựng mô hình khuyến nông; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động tại địa phương cần chú trọng,  qua đó người lao động sẽ được hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ từ quản lý đến kỹ thuật sản xuất. Để thực hiện tốt sự  hợp tác, chiến lược này cần có cái nhìn tổng thể chặt chẽ theo mô hình quản lý mắt xích nhằm phát triển thị trường đúng theo quy định.

Theo đó, chương trình nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác đều được được đặc biệt quan tâm và hưởng chính  chính sách đào tạo, bồi dưỡng ngay tại nguồn. Vì thế, dựa vào kinh phí hỗ trợ từ chính sách việc vận hành phải áp dụng khoa học kỹ thuật mới, nhận chuyển giao,với quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ cùng cơ chế hỗ trợ giống,vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Theo NĐ để phát triển các dịch vụ, hợp tác tập trung của hợp tác xã, ngân sách hỗ trợ cũng không được vượt quá 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới  và thời gian thực hiện cho dự án tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất cũng như khai thác sản phẩm.

                                                                                Mỹ Ánh

                                                                   (trích nguồn từ VPCP)

 

.
Bài viết cùng chuyên mục