T5, 12 / 2018 12:37 chiều | htpt

 Nhân dịp này, Hợp tác và Phát triển đăng nguyên văn bài do PGS. TS Vũ Đình Tích,  trưởng ban Thông tin  Hội viết  với tiêu đề : “ Từ vilacaed đến Vasean - Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Hội Vasean “ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

              Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED ) đã được thành lập cách đây 10 năm . Tháng 12-2017, trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)  đã ra đời và xu thế tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế, tại Đại hội lần thứ II của VILACAED  đã thống nhất mở rộng phạm vi hoạt động ra tất cả các nước ASEAN và đổi tên Hội.  Đến tháng  8-2018  Bộ Nội vụ Việt Nam chấp nhận  đổi thành Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN , viết tắt là VASEAN .

       Việc Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia được đổi thành  Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN   không đơn giản chỉ là thay đổi tên gọi, mà thực sự có ý nghĩa rộng lớn hơn , thể hiện sự trưởng thành của Hội , mở rộng hơn phạm vi hoạt động , đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN và trên Thế giới.

Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN (sau đây gọi tắt là Hội VASEAN) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp, các nhà khoa học , các cá nhân, tổ chức của Việt Nam  hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan  nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối ASEAN.

Thành tựu 10 năm vừa qua

 Trong nhiệm kỳ I ( 2008-2017) Hội đã tổ chức, đưa vào hoạt động nề nếp, từng bước có hiệu quả các đơn vị trực thuộc, đó là : các Trung tâm, các Viện, Tạp chí Hợp tác và Phát triển, Thời báo Mekong ; Đặc biệt là sự trưởng thành và phát triển của các hội thành viên như : Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tỉnh Nghệ An, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tỉnh Hà Tĩnh, Hội phát triển hợp tác Kinh tế Campuchia - Việt Nam – Lào, Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tại Campuchia, Câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam-ASEAN Hà Nội.

Hội đã kết nối, hỗ trợ, tư vấn xúc tiến thương mại, đầu tư cho các hội viên và các đối tác có liên quan . Hội đã thực sự trở thành cầu nối giữa các cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp Việt Nam- Lào- Campuchia.

Hội đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc được Nhà nước giao hoặc xuất phát từ yêu cầu lợi ích của doanh nghiệp, bao gồm : Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược hợp tác với Campuchia , Lào ; Góp ý kiến về Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài và xuất nhập khẩu.

Bên cạnh nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, tham gia bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các doanh nghiệp và hội viên,  Hội đã đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền phổ biến pháp luật của Việt Nam, Lào , Campuchia thông qua xuất bản các ấn phẩm và tổ chức các hội thảo. Hội đã tổ chức tốt diễn đàn Mekong thường niên trong 9 năm qua. Diễn đàn đã là cầu nối giữa các quốc gia trong tiểu vùng Mekong với doanh nghiệp và tạo cơ hội cho các  doanh nghiệp hợp tác đầu tư, hoạt động thương mại hiểu biết và hiệu quả hơn. Diễn đàn Mekong đã trở thành thương hiệu được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm.

Báo Thời báo Mekong và Tạp chí Hợp tác và Phát triển là kênh thông tin tuyên truyền chính của Hội được nhiều độc giả biết tới.

Hội đã tạo được quan hệ tốt với các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ ngành, các hội hữu nghị của 2 nước Lào và Campuchia, đã kết nối thường xuyên với sứ quán Việt Nam tại Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và hợp tác chặt chẽ với Đại Sứ quán Lào, Campuchia tại Việt Nam, thường xuyên chia sẻ thông tin trên cơ sở tình anh em.

Hội đã quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, phát triển hội viên, cải tiến nhiều hình thức sinh hoạt nhằm tạo sức hấp dẫn trong đó có việc ra đời Câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam – ASEAN  Hà Nội.

Nhiệm vụ sắp tới

      Từ năm 2018, bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, từ việc đổi tên Hội đã đẩy mạnh tất cả các mặt hoạt động theo Chương trình nhiệm vụ mới, trước hết là tiếp tục củng cố các hoạt động đã đi vào nề nếp, thường niên; Đồng thời tăng cường thêm các lĩnh vực tập trung ưu tiên , đó là :

    - Phát triển hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam với từng  nước trong khối ASEAN thông qua tập hợp lực lượng, kết nối hợp tác, làm đầu mối giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin, tư vấn ; Thông qua các hội nghị, hội thảo, du lịch, xúc tiến thương mại đầu tư làm cầu nối kết nối hoạt động kinh tế của doanh nghiệp các nước ASEAN.  Muốn vậy phải được sự hợp tác chặt chẽ với các Đại sứ quán, các Cơ quan nhà nước của các nước ASEAN, để làm tốt vai trò cầu nối , trao đổi thông tin, cung cấp các cơ hội giao thương, đầu tư, du lịch…

- Tìm hiểu và phổ biến cho các doanh nghiệp, doanh nhân nắm bắt đầy đủ các luật lệ, phong tục tập quán , đặc trưng bản sắc văn hóa của các nước trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc trong các hoạt động kinh doanh, để có thể thu được hiệu quả kinh tế cao nhất và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

- Xây dựng ngân hàng dữ liệu dùng chung, trong đó có các thông tin cụ thể về các ngành hàng, nhóm hàng, thị trường tiềm năng, các luồng di chuyển vốn , các xu thế vận động của thị trường, năng lực và thế mạnh của các đối tác ở mỗi nước…, tạo thuận lợi cho người sử dụng , tạo sự gắn kết chặt chẽ các thành viên trong Hội;

   - Quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhằm tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ, hỗ trợ của các Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong khu vực phục vụ cho hoạt động Hội và nhu cầu hội viên. Nâng cao uy tín quốc tế của Hội, làm cho Hội thực sự là tổ chức đại diện xứng đáng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế ASEAN.

   - Riêng đối với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ :  Hội đã xác định, hoạt động của Hội từ nhiệm kỳ này, cần được mở rộng không chỉ trong khối AEC, mà phải có mối  quan hệ liên kết, hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch với ba nước đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc và  Ấn Độ . Để làm được nhiệm vụ này, trước mắt Hội sẽ  khẩn trương liên hệ và làm việc với các Đại sứ quán ba nước tại Hà Nội , trân trọng đề nghị các Đại sứ quán ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và  Ấn Độ hợp tác, phối hợp, giúp đỡ Hội , tạo cơ hội cho Hội, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên hoạt động thuận lợi góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

   Về công tác nội bộ, Hội kiện toàn và củng cố tổ chức Hội, các đơn vị thành viên theo phương châm hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho hội viên, nâng cao tính chuyên nghiệp và uy tín Hội . Trong đó có các nội dung cụ thể là :

  - Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế của Việt Nam và khu vực, với việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đòi hỏi các doanh nghiệp hội viên phải nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, hội nhập có hiệu quả, đòi hỏi Hội phải mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Hội.

    - Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia về pháp luật nhằm làm tốt công tác nghiên cứu, tham gia ý kiến thẩm định, phản biện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cơ chế chính sách pháp luật, các chương trình đề án hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam, Lào, Campuchia và Cộng đồng Kinh tế ASEAN liên quan trực tiếp đến hoạt động hợp tác phát triển kinh tế của hội viên, tham gia và tổ chức thực hiện các chương trình đề án được các cơ quan nhà nước giao.

 -  Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp góp ý, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các hội viên. Tổ chức hiệu quả thiết thực các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản  lý sản xuất kinh doanh cho hội viên, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, trở thành nơi phục vụ tốt nhất cho hội viên với mục tiêu “nâng tầm doanh nghiệp Việt”.

  - Tập trung đổi mới phương thức sinh hoạt hội để Hội trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực và hấp dẫn đối với các hội viên, mọi hoạt động đều nhằm phục vụ hội viên cả về trong làm kinh tế lẫn tinh thần thông qua các hình thức gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt tự nguyện tại câu lạc bộ, các nhóm liên kết ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn tạo cơ hội gắn kết hợp tác khai thác cơ hội kinh doanh cùng có lợi, gắn kết và phát triển hội viên.

  - Củng cố và tổ chức lại các hoạt động  báo chí, xuất bản của Hội, nâng cao chất lượng các kênh truyền thông và xuất bản.

  Để triển khai các hoạt động theo phương hướng nhiệm vụ mới nói trên, ngày 21-12-2018 sắp tới, Hội tổ chức Chương trình “ Dạ tiệc ra mắt, gặp mặt thân mật Đại sứ quán các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ tại Việt Nam”.  Buổi Dạ tiệc là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong nước gặp gỡ, giao lưu kết nối với đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Đồng thời là hoạt động cụ thể thiết thực đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển./

                                                                   Ban Thông tin - Hội VASEAN

.
Bài viết cùng chuyên mục