• Những luật mới vừa được thông qua trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

    4 năm trước admin 0
    Nhiều luật quan trọng như: Kuật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật ngân sách nhà nước… đã được quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa XIII. LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND Sáng 25/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bầu cử đại bi[...]