T7, 12 / 2019 11:21 chiều | htpt

    Theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND thành phố Buôn Ma Thuột năm 2012 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thủ Khoa Huân,phường Thành Nhất , thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, việc áp giá đền bù, hỗ trợ táđịnh cư theo Luật Đất đai năm 2003 vào năm 2012 nhưng mãi đến năm 2018 mới thông báo chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân với giá rẻ mạt ở ngay khu đất vàng. Vậy người dân biết kêu ai?

Thông báo lần đầu năm 2009 việc chi trả tiền bồi thường

Ngày 16/04/2009, UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thủ Khoa Huân nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và tạo điều kiện phát triển kinh tế khu vực. Chủ đầu tư là UBND thành phố Buôn Ma Thuột, địa điểm xây dựng là phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư 28.268.000.000 đồng, trong đó chi phí bồi thường mặt bằng là 2.830.694.000 đồng.

Quyết định thu hồi đất năm 2012 của UBND TP Buôn Ma Thuột

Đến ngày 12/07/2012, UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình. Trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 4.102.080.000 đồng chi trả cho 52 hộ bị ảnh hưởng.Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án thành phố Buôn Ma Thuột chuyển kinh phí để Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chi trả cho các hộ dân theo điều 1 của Quyết định này và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Việc chi trả tiền đền bù,hỗ trợ quy định tại Điều 10, Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND  ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh, được thực hiện sau khi hoàn thành việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là UBND thành phố Buôn Ma Thuột, thời gian thực hiện vào năm 2012.

Phương án bồi thường hỗ trợ với giá 35.000 m2 chưa được tô phở

Nhưng Quyết đinh thu hồi đất, phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư áp dụng Luật Đất đai 2003, kèm theo các thông tư nghị định trước Luật Đất đai sửa đổi bổ sung năm 2013. Riêng đối với hộ ông Cao Phấn (tổ 49, khối 5, phường Thành Nhất),trong khi giá đất hiện tại trong khu vực hơn 10.000.000/m2 thì gia đình ông chỉ được hỗ trợ 35.000/m2. Mặc dù nhận được Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 12/07/2012 về việc thu hồi 593,1m2 đất của gia đình ông để xây dựng công trình đường Thủ Khoa Huân và Quyết định 2586/QĐ-UBND ngày 12/07/2012 nhưng mãi tới ngày22/10/2018 gia đình ông mới nhận được thông báo lần đầu số 482/TB/TTPTQĐ của Trung tâm phát triển qũy đất thành phố Buôn Ma Thuột về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thủ Khoa Huân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Căn nhà của hộ gia đình ông Cao Phấn nằm trong phần giải toả, chỉ được đền bù giá  quá rẻ mạt

Căn cứ Quyết định 2586/QĐ-UBND ngày 12/07/2012 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt phương án bồi thường để xây dựng công trình đường Thủ Khoa Huân, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, ngày 25/10/2018, ông Cao Phấn được mời tới Trung tâm phát triểnqũy đất để nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ là 1.150.899.254 đồng.

Tuy nhiên, gia đình ông Phấn đã từ chối vì cho rằng phương án đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Thủ Khoa Huân là không thỏa đáng.

Theo ông Phấn, năm 2012, UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định 2586/QĐ-UBND phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất đối với gia đình ông thì căn cứ luật Đất đai 2003. Tuy nhiên mãi đến năm 2018 mới có thông báo về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông.

Từ đó đến nay đã gần 8 năm, giá đất hiện đã thay đổi rất nhiều, nếu áp giá ở thời điểm đó thì không phù hợp: Nếu năm 2018 mới thu hồi đất thì nên áp dụng Luật Đất đai năm 2013 sẽ hợp lí hơn và gia đình chúng tôi cũng sẽ chấp thuận ngay. Hoặc nếu năm 2012, khi có Quyết định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường luôn ở thời điểm đó thì chúng tôi sẵn sàng giao đất. Ông Phấn nói thêm.

Ngoài ra, ông Phấn cũng cho rằng việc áp giá đối với đất tái định cư cho gia đình ông cũng chưa thỏa đáng. Tất cả phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất đều áp dụng Luật Đất đai 2003.

Ông đặt ra câu hỏi: Tại sao khi chi trả bồi thường thì áp dụng Luật Đất đai năm 2003 còn khi giao đất tái định cư lại áp dụng Luật Đất đai 2013?

Con đường Thủ Khoa Huân có dấu hiệu nắn chỉnh so thiết kế ban đầu và con đường dân sinh

Phải chăng có quá nhiều khuất tất trong việc kiểm kê, áp dụng Luật Đất đai, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất mà UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng như các đơn vị có liên quan trực tiếp đến Dự án này đều tìm mọi cách né tránh dù Phóng viên đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc?

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

  1.               S. H

 

 

 

 

 

 

.
Bài viết cùng chuyên mục