T7, 08 / 2019 4:10 chiều | htpt

Nhân lễ giổ lần thứ 187 của Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt xin chuyển Độc giả Báo, tư liệu về Ngài qua đoạn clip truyền hình của VTV về Lịch sử của Ngài Lê Văn Duyệt, 

.
Bài viết cùng chuyên mục