• Đồng hành ôn lại truyền thống : “ con người nhỏ bé với những chiến công bé nhỏ “

    1 tuần trước htpt 0
    Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua gần 45 năm nhưng có những sự kiện lịch sử khi thời gian càng lùi về xa thì quy mô và tầm vóc của nó lại càng vĩ đại. Đó là đánh giá của  người đội viên Vũ trang Giải phóng Sài Gòn - Gia Định năm xưa, giờ đã nghỉ hưu nhưng khoảnh khắc ngày 30/4 năm ấy vẫn trọn vẹn trong ông như ngày hôm qua, không th[...]