• NINH THUẬN TẠO ĐIỂM NHẤN THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ, QUẢNG BÁ DU LỊCH

    1 năm trước htpt 0
    Nhằm giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, giải pháp tăng trưởng ngành du lịch trong nước và quốc tế đến Ninh Thuận, huy động nguồn lực xã hội và tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong công tác xúc tiến du lịch xây dựng tỉnh Ninh Thuận thành một trong những vị trí chiến lược trong mạng lưới du lịch của cả nước và khu vực. UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến quả[...]